Mistři v programování na #hovnokod

Java #262

BEST SHIT EVER: ListToArray

    TerminalFactory factory = TerminalFactory.getDefault();
    java.util.List<CardTerminal> terminals = factory.terminals().list();
    String reader = terminals.toString();
    
    while(index1!=-1)
        {
          index1= reader.indexOf(",",startindex1+1);
          count++;
          startindex1=index1;
        }
    readertemp=reader;
    reader=readertemp.replaceAll("]", " ");
    readertemp=reader.replaceAll("PC/SC terminal", "");
    reader=readertemp.replace('[',' ');
    String[] readerarray = reader.split(",", count);

HovnoKod,