Mistři v programování na #hovnokod

PHP #2617

by Welton

<?
$datetime = $row['datum'];
List ($datum, $cas) = Explode (" ", $datetime);
List ($rok, $mesic, $den) = Explode ("-", $datum);
List ($hodina, $minuta, $sekunda) = Explode (":", $cas);
echo "$den.$mesic.$rok v $hodina:$minuta:$sekunda";
?>

Roman Ondráček,