Mistři v programování na #hovnokod

Java #261

  //********************************************************
    //Function Name:card_Type_Identification
    //Description:Function to add blocks in block combo box based on card type
  //********************************************************
  private void card_Type_Identification()
  {
     jComboBox4.removeAllItems();
     if(card_Type==1)
     {
        jComboBox4.addItem("00");
        jComboBox4.addItem("01");
        jComboBox4.addItem("02");
        jComboBox4.addItem("03");
        jComboBox4.addItem("04");
        //...
        //... jeste 60 krat
        //... 
        jComboBox4.addItem("61");
        jComboBox4.addItem("62");
        jComboBox4.addItem("63");

     }
     else if(card_Type==2)
     {
        jComboBox4.addItem("00");
        jComboBox4.addItem("01");
        jComboBox4.addItem("02");
        jComboBox4.addItem("03");
        jComboBox4.addItem("04");
        jComboBox4.addItem("05");
        //...
        //... jeste 200 krat
        //... 
        jComboBox4.addItem("247");
        jComboBox4.addItem("248");
        jComboBox4.addItem("249");
        jComboBox4.addItem("250");
        jComboBox4.addItem("251");
        jComboBox4.addItem("252");
        jComboBox4.addItem("253");
        jComboBox4.addItem("254");
        jComboBox4.addItem("255");

     }
     
   }

HovnoKod,