Mistři v programování na #hovnokod

C/C++ #259

@interface GUIColor
{
  int palete,color;
}

+ (GUIColor *) initColor: (int) palete: (int) r:(int) g:(int) b;
- free;

- (int) getPalete;
- (int) get

HovnoKod,