Mistři v programování na #hovnokod

PHP #2589

Bez komentáře.. nebo vlastně s.

/**
* Vrátí asociativní pole s údaji o odesílateli, jak je uložen v _config 
*/     
public function getSender()
{
 $sender_query = mysql_query("SELECT parametr, hodnota FROM _config WHERE
  parametr = 'odesilatel_nazev' OR parametr = 'odesilatel_ulice' OR parametr = 'odesilatel_mesto' OR parametr = 'odesilatel_psc'
  OR parametr = 'odesilatel_jmeno' OR parametr = 'odesilatel_prijmeni' OR parametr = 'odesilatel_typ' OR parametr = 'odesilatel_cislo'
  OR parametr = 'odesilatel_telefon' OR parametr = 'odesilatel_email' OR parametr = 'odesilatel_u_podatelna_id' OR parametr = 'odesilatel_u_podatelna_zkr' OR parametr = 'odesilatel_u_vyzvednuti'
  OR parametr = 'odesilatel_u_id' OR parametr = 'odesilatel_u_xshop' OR parametr = 'odesilatel_u_xkey' OR parametr = 'odesilatel_ppl_kod' OR parametr = 'odesilatel_ppl_depo'
  OR parametr = 'odesilatel_ppl_max_sb' OR parametr = 'odesilatel_ppl_max_dob' OR parametr = 'odesilatel_ppl_min_sb' OR parametr = 'odesilatel_ppl_min_dob'
  OR parametr = 'odesilatel_ppl_max_sb_f' OR parametr = 'odesilatel_ppl_max_dob_f' OR parametr = 'odesilatel_ppl_min_sb_f' OR parametr = 'odesilatel_ppl_min_dob_f'
  OR parametr = 'odesilatel_ppl_max_exp' OR parametr = 'odesilatel_ppl_max_exp_dob' OR parametr = 'odesilatel_ppl_min_exp' OR parametr = 'odesilatel_ppl_min_exp_dob' OR parametr = 'odesilatel_cp_psc'
 ");
 $sender = array();
 while($sender_data = mysql_fetch_assoc($sender_query))
 {
  if ($sender_data["parametr"] == "odesilatel_nazev")
  {
   $sender["name"] = $sender_data["hodnota"];
  }
  elseif ($sender_data["parametr"] == "odesilatel_ulice")
  {
   $sender["street"] = $sender_data["hodnota"];
  }
  elseif ($sender_data["parametr"] == "odesilatel_mesto")
  {
   $sender["city"] = $sender_data["hodnota"];
  }
  elseif ($sender_data["parametr"] == "odesilatel_psc")
  {
   $sender["psc"] = $sender_data["hodnota"];
  }    
  elseif ($sender_data["parametr"] == "odesilatel_jmeno")
  {
   $sender["name"] = $sender_data["hodnota"];
  }    
  ... (asi 5x tolik)
  elseif ($sender_data["parametr"] == "odesilatel_ppl_max_dob_f")
  {
   $sender["max_dob_f"] = $sender_data["hodnota"];
  }
  elseif ($sender_data["parametr"] == "odesilatel_ppl_min_sb_f")
  {
   $sender["min_sb_f"] = $sender_data["hodnota"];
  }
  elseif ($sender_data["parametr"] == "odesilatel_ppl_max_sb_f")
  {
   $sender["max_sb_f"] = $sender_data["hodnota"];
  }
  elseif ($sender_data["parametr"] == "odesilatel_ppl_min_exp")
  {
   $sender["min_exp"] = $sender_data["hodnota"];
  }
  elseif ($sender_data["parametr"] == "odesilatel_ppl_max_exp")
  {
   $sender["max_exp"] = $sender_data["hodnota"];
  }
  elseif ($sender_data["parametr"] == "odesilatel_ppl_min_exp_dob")
  {
   $sender["min_exp_dob"] = $sender_data["hodnota"];
  }
  elseif ($sender_data["parametr"] == "odesilatel_ppl_max_exp_dob")
  {
   $sender["max_exp_dob"] = $sender_data["hodnota"];
  }
  elseif ($sender_data["parametr"] == "odesilatel_cp_psc")
  {
   $sender["cp_psc"] = $sender_data["hodnota"];
  }    
 }
 return $sender;
}

Anonymous,