Mistři v programování na #hovnokod

Ruby #2575

jak snadno nevykreslit zbytečné divy

<div class="row my-class" style="<% if !can? :apply, event %>background-color: white; padding: 0;<% end %>">
  <div class="large-4 columns">
      <% if can? :apply, event %>
...
     <% end %>
  </div>
</div>

Pavel Slabý,