Mistři v programování na #hovnokod

C/C++ #255

cout<<"enterX"<<endl;
     cin >>x;
x = 0.125;

HovnoKod,