Mistři v programování na #hovnokod

C/C++ #241

bool MyProc::CompareModule(int *operand1, int *operand2, int n) {
  for (int i = 1; i < n; i++) {
    if (operand1[i] != operand2[i]) {
      if (operand1[i] < operand2[i])
        return false;
      else
        return true;
    };
  };
  return true;
};

HovnoKod,