Mistři v programování na #hovnokod

PHP #237

protoze !=== neexistuje

<?php
if(!($str===$str2)) {
	// protoze !=== neexistuje
}
?>

HovnoKod,