Mistři v programování na #hovnokod

PHP #235

if(isset($_POST["a"]))
  {
   $x=print_r($_POST["a"],true);
   $x=str_replace("  [","",$x);
   $x=str_replace("] => ","",$x);
   $x=str_replace("Array","",$x);
   $body="\n\n";
   $body.=$x;
   ...

HovnoKod,