Mistři v programování na #hovnokod

Java #2332

Krasny oneliner

form.writeLookUpEditJQ(it.getPopis().replace("#", styp), (("1".equals(it.getPovinna())) ? ("font-weight:bold;") : ("")),
it.getJmeno(), it.getVal(), ((it.isRo()) ? (GlobalFce.STYLE_READONLY_EDIT) : ("")), "", ((it.isRod()) ? (new String[] {
"ui-icon-newwin", "ui-icon-circle-close" }) : (new String[] { "ui-icon-newwin" })), ((it.isRod()) ? (new String[] {
"Vybrat " + it.getPopis().replace("#", styp).toLowerCase(), "Vynulovat pole" }) : (new String[] { "Vybrat "
+ it.getPopis().replace("#", styp).toLowerCase() })), false);

Anonymous,