Mistři v programování na #hovnokod

PHP #232

isDigit()

function IsDigit($digit) {
	$dig=array();
	$dig[0]='0';
	$dig[1]='1';
	$dig[2]='2';
	$dig[3]='3';
	$dig[4]='4';
	$dig[5]='5';
	$dig[6]='6';
	$dig[7]='7';
	$dig[8]='8';
	$dig[9]='9';
	for($i=0;$i<10;$i++) {
		if($digit==$dig[$i]) return 1;
	}
	return 0;
}

HovnoKod,