Mistři v programování na #hovnokod

IF LTRIM(RTRIM(LEN(ISNULL(@MandantTags,'')))) > 0
BEGIN
	SET @TagsSQL = 'INSERT INTO #MandantTmp (...
END

Anonymous,