Mistři v programování na #hovnokod

Java #227

Důmyslné využití StringUtils.

return (StringUtils.isNotBlank(adresa.getOkrestxt()) ? adresa.getOkrestxt() : "") + "~"
    + (StringUtils.isNotBlank(adresa.getObectxt()) ? adresa.getObectxt() : "") + "~"
    + (adresa.getPsc() != null ? adresa.getPsc() : "") + "~"
    + (StringUtils.isNotBlank(adresa.getCobectxt()) ? adresa.getCobectxt() : "") + "~"
    + (StringUtils.isNotBlank(adresa.getUlicetxt()) ? adresa.getUlicetxt() : "") + "~"
    + (adresa.getCisdomu() != null ? adresa.getCisdomu() : "")
    + (StringUtils.isNotBlank(adresa.getCisdomudruh()) ? adresa.getCisdomudruh() : "") + "~"
    + (adresa.getCisorg() != null ? adresa.getCisorg() : "")
    + (StringUtils.isNotBlank(adresa.getCisorgznak()) ? adresa.getCisorgznak() : "");

mboucek,