Mistři v programování na #hovnokod

Java #222

StringBuffer sql = new StringBuffer();
    sql.append("INSERT INTO ");
    sql.append("  APPLIED_TABLE ");
    sql.append(" ( ");
    sql.append("  PROJECT_ID, ");
    sql.append("  APPLIED_ID, ");
    sql.append("  APPLIED_DAY, ");
    sql.append("  USER_ID, ");
    sql.append("  APPLIED_NAME, ");
    sql.append("  APPLIED_LIMIT, ");
    sql.append("  APPLIED_COMMENT, ");
    sql.append("  CATEGORY_ID, ");
    sql.append("  DB_ID, ");
    sql.append("  EXCEL_ID, ");
    sql.append("  UPDATE_DATE, ");
    sql.append("  UPDATE_NAME ");
    sql.append(" ) VALUES ( ");
    sql.append("  ?, ");
    sql.append("  ?, ");
    sql.append("  SYSDATE, ");
    sql.append("  ?, ");
    sql.append("  ?, ");
    sql.append("  ?, ");
    sql.append("  ?, ");
    sql.append("  ?, ");
    sql.append("  ?, ");
    sql.append("  ?, ");
    sql.append("  SYSDATE, ");
    sql.append("  ? ");
    sql.append(" ) ");

HovnoKod,