Mistři v programování na #hovnokod

PHP #200

function vytvorTimestamp($datum) // Vytvoř timestamp z formátu RRRR-MM-DD
{
	$casovyUdaj = explode("-", $datum);
	$rok = $casovyUdaj[0];
	$mesic = $casovyUdaj[1];
	$den = $casovyUdaj[2];
	$timestamp = mktime(0,0,0,intval($mesic),intval($den),intval($rok));
	
	return $timestamp;
}

umrlec,