Mistři v programování na #hovnokod

PHP #198

if ($node->title == 'Hlavní stránka' || $node->title == 'Home')
   { print '<img src="sites/all/themes/them/images/stock.png" />';
}

Anonymous,