Mistři v programování na #hovnokod

C# #1846

Jede vláček motoráček...

string subscriber = "AQ_" + Guid.NewGuid().GetHashCode().ToString().ToUpper().Replace("-", "_");

Anonymous,