Mistři v programování na #hovnokod

C/C++ #182

if (needsLock) {
    Poco::Mutex::ScopedLock l(m_mutex);
}
// We are safe here

Anonymous,