Mistři v programování na #hovnokod

Delphi #18

for i:=sk[(npl-1)*5+1] to sk[(npl-1)*5+2]-1 do
  begin
  l1:=0;l2:=0;l3:=0;l4:=0;l5:=0;l6:=0;l7:=0;l8:=0;l9:=0;l10:=0;
 for j:=1 to 100 do g1[j]:=0;
  for k:=sk[(npl-1)*5+1] to sk[(npl-1)*5+2] do
   if (k<>i )and
  (((abs(xyz^[pxyz^[i]].x-xyz^[pxyz^[k]].x)< dd) or ((lx-abs(xyz^[pxyz^[i]].x-xyz^[pxyz^[k]].x))<dd))
  and ((abs(xyz^[pxyz^[i]].y-xyz^[pxyz^[k]].y)<dd) or ((ly-abs(xyz^[pxyz^[i]].y-xyz^[pxyz^[k]].y))<dd))
  and ((abs(xyz^[pxyz^[i]].z-xyz^[pxyz^[k]].z)<dd) or ((lz-abs(xyz^[pxyz^[i]].z-xyz^[pxyz^[k]].z))<dd)))
  then

Anonymous,