Mistři v programování na #hovnokod

PHP #1787

Výběr z kusu kódu, jež má v textu nahradit zkratku [gal/1499/gal] několika fotografiemi..

$pocetobr = substr_count($z, "[gal/");
	  for($i=0;$i<$pocetobr;$i++){
	  $obry = explode("[gal/", $z);
    $obry2 = explode("/gal]", $obry[1]);

$idobru = $obry2[0];

settype($idobru, "integer");

$galnum = $idobru;

....

Anonymous,