Mistři v programování na #hovnokod

PHP #1726

Officiální implementace platební brány GoPay

		 	if ($result["sessionState"] != GopayHelper::PAYMENT_METHOD_CHOSEN
		 		&& $result["sessionState"] != GopayHelper::CREATED
		 		&& $result["sessionState"] != GopayHelper::PAID
		 		&& $result["sessionState"] != GopayHelper::AUTHORIZED
		 		&& $result["sessionState"] != GopayHelper::CANCELED
		 		&& $result["sessionState"] != GopayHelper::TIMEOUTED
		 		&& $result["sessionState"] != GopayHelper::REFUNDED
		 		&& $result["sessionState"] != GopayHelper::PARTIALLY_REFUNDED) {

		 		throw new Exception("Bad Payment Session State: " . $result["sessionState"]);
		 	}

Anonymous,