Mistři v programování na #hovnokod

JavaScript #1713

niet nad presnou specifikaci elementu...

this.insertQuote = function( elementObject, finalObject , type )
  {
    text = '';
    userName = elementObject.parent().parent().parent().parent().prev().children().children().next().html();
    textData = elementObject.parent().parent().parent().parent().prev().children().next().children().next().next().next().html();

    finalText = $(finalObject).val();
    cursorPosition = $(finalObject).getCursorPosition();
    dataTextSize = finalText.length;

    prefix = finalText.substring(0,cursorPosition)
    postfix = finalText.substring(cursorPosition,dataTextSize)

    text = prefix +'[quote="'+userName+'" ] ' + textData + '[/quote]' + postfix;
    $(finalObject).val( text );
  }

Anonymous,