Mistři v programování na #hovnokod

PHP #169

function getWhere($filter)
	{
		$where = '';
		
			switch($filter)
			{			
				case '22':
					$where = ' where type = 22 ';
					return $where;
				break;
				case '23':
					$where = ' where type = 23 ';
					return $where;
				break;
				case '24':
					$where = ' where type = 24 ';
					return $where;
				break;
				case '25':
					$where = ' where type = 25 ';
					return $where;
				break;
		
				default:
					$where = '';
			};
	}

Anonymous,