Mistři v programování na #hovnokod

Java #1673

SimplePaymentTemplate template = (SimplePaymentTemplate) ((SplitButton) ((Button) event.getSource()).getParent()).getData();

Anonymous,