Mistři v programování na #hovnokod

Jiné #1648

ABAP - přiřazení decimal do char(12)

"data: CASTKA        Type   CHAR12,
"    ayeyblpo-blpbube. Type decimal(13,2)

CLEAR hlp_ca.   

 CLEAR: hlp_ca, hlp_c1, hlp_c2, hlp_c3, hlp_c4, hlp_c5.  "Častka

 hlp_ca = ayeyblpo-blpbube.
 hlp_c1 = hlp_ca+15(2).
 hlp_c2 = hlp_ca+11(3).
 hlp_c3 = hlp_ca+8(3).
 hlp_c4 = hlp_ca+5(3).
 hlp_c5 = hlp_ca+2(3).

 CLEAR hlp_ca.
 IF NOT hlp_c5 IS INITIAL.
  CONCATENATE hlp_c5 hlp_c4 hlp_c3 hlp_c2 INTO hlp_ca.
 ELSEIF NOT hlp_c4 IS INITIAL.
  CONCATENATE hlp_c4 hlp_c3 hlp_c2 INTO hlp_ca.
 ELSEIF NOT hlp_c3 IS INITIAL.
  CONCATENATE hlp_c3 hlp_c2 INTO hlp_ca.
 ELSE.
  hlp_ca = hlp_c2.
 ENDIF.
 CONDENSE hlp_ca NO-GAPS.
 MOVE hlp_ca TO zetvakus-castka.

Anonymous,