Mistři v programování na #hovnokod

C/C++ #1647

vykreslení nějaké logické funkce pro hardwarový předmět ve škole

 ...
 for ( i = 0; i <= 31; i ++ ) {
  if ( i < 10 ) printf ( " " );
  printf ( "%d", i );
  printf ( " ~~ %d %d %d %d %d |", x0, x1, x2, q0, q1 );
  printf ( "%d ", ( (q1 && q0 && (! x0)) || (q0 && (! x0) && (! x1) && (! x2)) || (q0 && (! x0) && x1 && x2) || (q1 && (! x0) && (! x1) && x2) ) ); //d0
  printf ( "%d", ( (q1 && q0 && (! x0)) || (q1 && (! x0) && (! x1) && (! x2)) || (q0 && x1 && x2 && (! x0)) || ((! q0) && (! q1) && (! x2) && x1 && (! x0)) ) ); //d1

  printf ( "\n" );
  char i_pom = i + 1;
  if ( ! (i_pom % 16) ) x0 = ! x0;
  if ( ! (i_pom % 8) ) x1 = ! x1;
  if ( ! (i_pom % 4) ) x2 = ! x2;
  if ( ! (i_pom % 2) ) q1 = ! q1;
  if ( ! (i_pom % 1) ) q0 = ! q0;
  ...

Ondřej Šmíd,