Mistři v programování na #hovnokod

C/C++ #164

// just to be sure it finds something
find ();
find ();
find ();

Anonymous,