Mistři v programování na #hovnokod

C/C++ #163

	int cnt = 1;
	while (val > 9) {

		val /= 10;
		cnt++;
	}

	return cnt;

Anonymous,