Mistři v programování na #hovnokod

Java #1609

Hello World :D

public static void main(String[] args) {
    byte h = (byte)'h';
    byte e = (byte)'e';
    byte l = (byte)'l';
    byte l2 = (byte)'l';
    byte o = (byte)'o';
    byte w = (byte)'w';
    byte o2 = (byte)'o';
    byte r = (byte)'r';
    byte l3 = (byte)'l';
    byte d = (byte)'d';
    byte[] helloWorld = new byte[]{h,e,l,l2,o,w,o2,r,l3,d};
    int len;
    for(len = 0;len<helloWorld.length;len = len + 1){
      
    }
    char[] helloWorldChars = new char[len];
    helloWorldChars[0] = (char)helloWorld[0];
    helloWorldChars[1] = (char)helloWorld[1];
    helloWorldChars[2] = (char)helloWorld[2];
    helloWorldChars[3] = (char)helloWorld[3];
    helloWorldChars[4] = (char)helloWorld[4];
    helloWorldChars[5] = (char)helloWorld[5];
    helloWorldChars[6] = (char)helloWorld[6];
    helloWorldChars[7] = (char)helloWorld[7];
    helloWorldChars[8] = (char)helloWorld[8];
    helloWorldChars[9] = (char)helloWorld[9];
    String helloWorldString = "" + helloWorldChars[0] + helloWorldChars[1] + helloWorldChars[2] + helloWorldChars[3] + helloWorldChars[4] + helloWorldChars[5] + helloWorldChars[6] + helloWorldChars[7] + helloWorldChars[8] + helloWorldChars[9];
    System.out.println(helloWorldString);
  }

Anonymous,