Mistři v programování na #hovnokod

Java #1596

Zahrajme si hru "Nehodící se škrtne"

Book[] usersBooks = allBooks.getSpisy(user);

Martin Jašek,