Mistři v programování na #hovnokod

Jiné #1587

<cfif application.settings.security EQ "LDAP">
          <cfset PASSWD = replace(#password#, ".","//\\a1","ALL")>
          <cfset PASSWD = replace(#PASSWD#, ".","//\\c1","ALL")>
          <cfset PASSWD = replace(#PASSWD#, ".","//\\d1","ALL")>
          <cfset PASSWD = replace(#PASSWD#, ".","//\\e1","ALL")>
          <cfset PASSWD = replace(#PASSWD#, ".","//\\e2","ALL")>
          <cfset PASSWD = replace(#PASSWD#, ".","//\\i1","ALL")>
          <cfset PASSWD = replace(#PASSWD#, ".","//\\n1","ALL")>
          <cfset PASSWD = replace(#PASSWD#, ".","//\\o1","ALL")>
          <cfset PASSWD = replace(#PASSWD#, ".","//\\r1","ALL")>
          <cfset PASSWD = replace(#PASSWD#, ".","//\\s1","ALL")>
          <cfset PASSWD = replace(#PASSWD#, ".","//\\t1","ALL")>
          <cfset PASSWD = replace(#PASSWD#, ".","//\\u1","ALL")>
          <cfset PASSWD = replace(#PASSWD#, ".","//\\u2","ALL")>
          <cfset PASSWD = replace(#PASSWD#, ".","//\\y1","ALL")>
          <cfset PASSWD = replace(#PASSWD#, ".","//\\z1","ALL")>
          <cfset PASSWD = replace(#PASSWD#, ".","//\\A1","ALL")>
          <cfset PASSWD = replace(#PASSWD#, ".","//\\C1","ALL")>
          <cfset PASSWD = replace(#PASSWD#, ".","//\\D1","ALL")>
          <cfset PASSWD = replace(#PASSWD#, ".","//\\E1","ALL")>
          <cfset PASSWD = replace(#PASSWD#, ".","//\\E2","ALL")>
          <cfset PASSWD = replace(#PASSWD#, ".","//\\I1","ALL")>
          <cfset PASSWD = replace(#PASSWD#, ".","//\\N1","ALL")>
          <cfset PASSWD = replace(#PASSWD#, ".","//\\O1","ALL")>
          <cfset PASSWD = replace(#PASSWD#, ".","//\\R1","ALL")>
          <cfset PASSWD = replace(#PASSWD#, ".","//\\S1","ALL")>
          <cfset PASSWD = replace(#PASSWD#, ".","//\\T1","ALL")>
          <cfset PASSWD = replace(#PASSWD#, ".","//\\U1","ALL")>
          <cfset PASSWD = replace(#PASSWD#, ".","//\\U2","ALL")>
          <cfset PASSWD = replace(#PASSWD#, ".","//\\Y1","ALL")>
          <cfset PASSWD = replace(#PASSWD#, ".","//\\Z1","ALL")>

Anonymous,