Mistři v programování na #hovnokod

Java #155

 /**
  * @return Popis neviemčoho.
  */
 public String getDescription() {

Jiří Pejchal,