Mistři v programování na #hovnokod

C/C++ #154

Kdo dekoduje, co to dela? Reseni na http://forum.builder.cz/read.php?123,3345732,3345847#msg-3345847

ostream& operator<<(ostream& out, Johnas &x) 
{
	out << "1 /"<< setw(3)<<x.val<<" = 0.";
	for(int b=10, i=0;b && i < 100;i++, b=(b-(b/x.val)*x.val)*10) cout<<b/x.val;
	return out;
}

Mi. Chal.,