Mistři v programování na #hovnokod

Když selže autodetekce, zda je menu otevřené a v něm vypsané podmenu.

IsOpened = false;
string internalUrl = Tools.RemoveLanguageFromPath(Request.Url.PathAndQuery);
if ((Language == Language.DE || Language == Language.FR || Language == Language.CZ)
  && (
      (
        Language == Language.DE
        && !internalUrl.StartsWith("/template.aspx?pageid=student")
        && !internalUrl.StartsWith("/template.aspx?pageid=schulen")
        && !internalUrl.StartsWith("/disertationst.aspx")
        && !internalUrl.StartsWith("/download.aspx?category=1")
        && !internalUrl.StartsWith("/download.aspx?category=2")
        && !internalUrl.StartsWith("/template.aspx?pageid=aboutus")
        && !internalUrl.StartsWith("/contact.aspx")
        && !internalUrl.StartsWith("/template.aspx?pageid=anfahrt")
        && !internalUrl.StartsWith("/template.aspx?pageid=anfahrt-leipzig")
      )
      || (
        Language == Language.FR
        && !internalUrl.StartsWith("/examples2.aspx?programm=rstab")
        && !internalUrl.StartsWith("/examples2.aspx?programm=rfem")
        && !internalUrl.StartsWith("/download.aspx?category=1")
        && !internalUrl.StartsWith("/download.aspx?category=2")
      )
      || (
        Language == Language.CZ
        && !internalUrl.StartsWith("/template.aspx?pageid=hotline")
        && !internalUrl.StartsWith("/faq.aspx")
        && !internalUrl.StartsWith("/template.aspx?pageid=servicevertrage")
        && !internalUrl.StartsWith("/template.aspx?pageid=updates")
        && !internalUrl.StartsWith("/template.aspx?pageid=schulungen")
        && !internalUrl.StartsWith("/template.aspx?pageid=student")
        && !internalUrl.StartsWith("/template.aspx?pageid=schulen")
        && !internalUrl.StartsWith("/disertationst.aspx")
        && !internalUrl.StartsWith("/download.aspx?category=1")
        && !internalUrl.StartsWith("/download.aspx?category=2")
        && !internalUrl.StartsWith("/template.aspx?pageid=aboutus")
        && !internalUrl.StartsWith("/contact.aspx")
        && !internalUrl.StartsWith("/template.aspx?pageid=anfahrt")
        && !internalUrl.StartsWith("/distributors.aspx")
      )
    )
  )
{
  foreach (MainMenuItem item in Item.Items)
  {
    if (item.Items.Count > 0 && item.Opened)
    {
      IsOpened = true;
      break;
    }
  }
}

Anonymous,