Mistři v programování na #hovnokod

Ruby #150

progress Bar

# progress bar

width = 60 # width of bar
com  = 540 # input data

pr = com * 0.01
i = 0
j = width

v = 1
puts
while pr <= com

 print "\r#{v}% [#{"|"*i}#{" "*j}]"

 pr += com * 0.01 

 i += width * 0.01
 j -= width * 0.01

 v += 1 
 
 sleep(0.01)
 
end
puts

Anonymous,