Mistři v programování na #hovnokod

Java #1419

miluju komentare

package codelist;

/**
 * Obecná výjimka správy číselníků
 */
public class CodeListException extends Exception {
	
	/**
	 * Chybový kód
	 */
	private int errCode = 0;
	
	/**
	 * Konstanta chybového kódu - unikátní omezení, hodnota již existuje
	 */
	public static final int UNIQUE_CONSTRAINT_ERROR = 1;


	/**
	 * Konstruktor
	 */
	public CodeListException() {
		super();
	}

	/**
	 * Konstruktor
	 * @param aMsg Chybová hláška
	 */
	public CodeListException(String aMsg) {
		super(aMsg);
	}	

	/**
	 * Konstruktor
	 * @param aErrCode Chybový kód
	 */
	public CodeListException(int aErrCode) {
		super();
		errCode = aErrCode;
	}

	/**
	 * Konstruktor
	 * @param aErrCode Chybový kód
	 * @param aMsg Chybový zpráva
	 */
	public CodeListException(int aErrCode, String aMsg) {
		super(aMsg);
		errCode = aErrCode;
	}	

	/**
	 * Vrací chybový kód
	 * @return Chybový kód
	 */
	public int getErrCode() {
		return errCode;
	}
	
}

Anonymous,