Mistři v programování na #hovnokod

PHP #141

<tr <?php echo ($i == false ? "class=\"odd\"" : ""); ?>><th <?php echo ($ukol["stav"] == "Nový" ? "class=\"novy\"" : ""); ?><?php echo ($ukol["stav"] == "Hotový" ? "class=\"hotovy\"" : ""); ?><?php echo ($ukol["stav"] == "Zrušený" ? "class=\"zruseny\"" : ""); ?>><?php echo nl2br($ukol["ukol"]) . ($ukol["stav"] == "Nový" ? "" : (empty($ukol["komentar"]) ? "" : "<br/> - <br/>" . $ukol["komentar"])); ?></th>

Anonymous,