Mistři v programování na #hovnokod

PHP #140

#kaliskoviny

public function existujeSoubor($soubor)
{
   return file_exists($soubor);
}

klatys,