Mistři v programování na #hovnokod

HTML + CSS #139

#kaliskoviny

<input type="hidden" name="hodnota" value="0" /> <!-- pokud nezaskrtne checkbox posle se nula -->
<input type="checkbox" name="hodnota" value="1" />

klatys,