Mistři v programování na #hovnokod

Java #1369

Přijali jsme nového juniora a toto je jeden z jeho prvních výplodů :-)

  /**
   * Metoda se používa pro přejměnování souboru na starý název s novou koncovkou
   * např. starý název(obrazek.jpg)+ nový název(dokument.pdf) = (obrazek.pdf)
   *
   * @param staryNazev starý název souboru
   * @param novyNazev nový název souboru
   * @return nově vytvořený název souboru
   */
  public String getPuvodniNazevSNovouKoncovkou(String staryNazev, String novyNazev) {
    String staryNazevSplit[] = staryNazev.split("[.]");
    String novyNazevSplit[] = novyNazev.split("[.]");
    return staryNazevSplit[0] + "." + novyNazevSplit[1];
  }

Anonymous,