Mistři v programování na #hovnokod

PHP #1188

Databázová tabulka má sloupce responsible_person1_name až responsible_person30_name - klasická ukázka pojmu "nasratnormalizace". Každopádně pomocí výše uvedeného zdrojáku se snažím dostat první prvek z pole :-)

  for ($i = 1; $i < 30 ;$i++) {
   $key = 'responsible_person'.$i.'_name';
	if ($sql_res[$key] != '')
	{
	  $osoba = $sql_res[$key];
	  break;
	}
  }

Zdeněk Sotolář,