Mistři v programování na #hovnokod

Jiné #1187

AS3 přehlednost nade vše :)

public class AiTower
	{
		public var _x;
		public var _y;
		public var range:int;
		public var typeOfAttack:Vector.<String>;
		public var typeOfTower:String;
		public function AiTower(xx,yy,typeOfAttack,typeOfTower,range){
			this._x = xx;
			this._y = yy;
			this.range = range;
			this.typeOfTower = typeOfTower;
			this.typeOfAttack = new Vector.<String>
			if (typeOfAttack!=null) {
				for (var i=0; i<typeOfAttack.length; i++) {
					this.typeOfAttack.push(typeOfAttack[i]);
				}
			}
		}
	}

Anonymous,