Mistři v programování na #hovnokod

PHP #1184

Tato funkce prý má dělat ze stringu "123456" float 1234.56... Někdo prostě neumí dělit 100.

public function translatePrice($price){
    $numChar = strlen($price);
    $first = substr($price, 0, $numChar-2);
    $last = substr($price,$numChar-2, $numChar+2);
    $price = (float) $first.".".$last;
    return $price;
}

Anonymous,