Mistři v programování na #hovnokod

JavaScript #117

//_domain = url.match(/http\:\/\/(.*?)\/.*/is)[1]; nefunguje s https
_domain =  url.substr(url.indexOf("://")+3).substr(0,url.substr(url.indexOf("://")+3).indexOf("/"));

Anonymous,