Mistři v programování na #hovnokod

C# #1165

Kalendář pro pokročilé...

DateTime FirstDay = new DateTime(TodayDate.Year, TodayDate.Month, 1);
int FirstDateDay = (int)FirstDay.DayOfWeek;
if (FirstDateDay == 0)
  FirstDateDay = 7;

int StartIndex = 0;
for (int i = 1; i < 43; i++)
{
  HtmlTableCell td = (HtmlTableCell)CalendarTable.FindControl("Td" + i.ToString());

  if (i < FirstDateDay)
  {
    StartIndex++;
    td.InnerHtml = "";
    td.Attributes.Add("class", "day none");
    if (i == 6 || i == 7)
      td.Attributes.Add("class", "wend none");
  }
  else
  {
    try
    {
      DateTime LoopDate = new DateTime(TodayDate.Year, TodayDate.Month, i - StartIndex);

      string dayOfLoopDate = LoopDate.DayOfWeek.ToString().Substring(0, 3).ToUpper();
      string CellText = String.Format("<div class=\"date\"><span>{0}</span>{1}.</div>", dayOfLoopDate, (i - StartIndex).ToString());
      CellText += "<div class=\"time\"></div>";
      td.InnerHtml = CellText;
      if ((int)LoopDate.DayOfWeek == 0 || (int)LoopDate.DayOfWeek == 6)
        td.Attributes.Add("class", "wend");
      else
        td.Attributes.Add("class", "day gray");
    }
    catch
    {
      if (i == 36)
        LastRow.Visible = false;
      td.InnerHtml = "";
      td.Attributes.Add("class", "day none");
      if (i == 34 || i == 35 || i == 41 || i == 42)
        td.Attributes.Add("class", "wend none");
    }
  }
}

Václav Holuša,