Mistři v programování na #hovnokod

Visual Basic #1139

I tak se dá napsat kód na odstranění mezery v excelu ve dvou listech.

Sub Odstran_mezeru_O()
  Sheets("O").Select
  Dim Bunka, Radek
  Radek = 1
  
  Cells(1, 1).Value = "Hrac"
  Cells(1, 2).Value = "Shot"
  Cells(1, 3).Value = "G"
  Cells(1, 4).Value = "A"
  Cells(1, 5).Value = "PM"
  Cells(1, 6).Value = "Vyk"
  Cells(1, 7).Value = "Tym"
  
  Bunka = Cells(Radek, 1).Value
  Do While Bunka <> ""
    If Mid(Bunka, 1, 1) = " " Then
      Cells(Radek, 1) = Trim(Bunka)
      Cells(Radek, 7) = Trim(Cells(Radek, 7))
    End If
    Radek = Radek + 1
    Bunka = Cells(Radek, 1).Value
  Loop
End Sub

Sub Odstran_mezeru_U()
  Sheets("U").Select
  Dim Bunka, Radek
  Radek = 1
  
  Cells(1, 1).Value = "Hrac"
  Cells(1, 2).Value = "Shot"
  Cells(1, 3).Value = "G"
  Cells(1, 4).Value = "A"
  Cells(1, 5).Value = "PM"
  Cells(1, 6).Value = "Vyk"
  Cells(1, 7).Value = "Tym"
  
  Bunka = Cells(Radek, 1).Value
  Do While Bunka <> ""
    If Mid(Bunka, 1, 1) = " " Then
      Cells(Radek, 1) = Trim(Bunka)
      Cells(Radek, 7) = Trim(Cells(Radek, 7))
    End If
    Radek = Radek + 1
    Bunka = Cells(Radek, 1).Value
  Loop
End Sub

Anonymous,