Mistři v programování na #hovnokod

PHP #113

$city_xml = $CityArray->GetXml("CityList");
	foreach($city_xml as $tmp_array){
		if(!is_string($tmp_array) && $tmp_array[0] != "" && $tmp_array[0] != "Success" ){
			foreach($tmp_array as $second_array){
				$ixml = new xml();
			    	$ixml->Insert($second_array);
			    	foreach($ixml as $country_array){
			    		if(!is_string($country_array) && $country_array[0] != "" && $country_array[0] != "Success" ){
						foreach($country_array as $rxml){
							if(!is_string($rxml)){
								foreach($rxml as $axml){
									if(!is_string($axml) && $axml[0] && $axml[0] != "Position"){
										foreach($axml as $bxml){
											foreach($bxml as $cxml){
												if(!is_string($cxml) && is_array($cxml) && $cxml["Name"]){
													$cities[] = $cxml;
												}
											}
										}	
									}
								}
							}
						}
				    	}
				    }
				}
			}
		}
return $cities;

Anonymous,