Mistři v programování na #hovnokod

PHP #1127

Začátky jsou těžký...

foreach ($gids as $value)  {
$sql2="SELECT * FROM $tbl_name JOIN $tbl_name2 on $tbl_name".".id_user = $tbl_name2".".iduser WHERE id_groups= ".$ugroups['id_groups'];
$result2=mysql_query($sql2);
if (false === $result2) {
    echo mysql_error();
}
else{
echo '<h4> Uživatelé ve skupině:</h4>' ; 
echo '<hr/>'; 
echo '<td>ID uživatele</td>';
echo '<td>Login</td>';
echo '<td>E-mail</td>'; 
echo "</form>";
while ($row2 = mysql_fetch_array($result2, MYSQL_ASSOC)) {
echo '<tr>';
echo '<td>'; echo $row2['id_user']; echo '</td> ';  
echo '<td>'; echo $row2['login']; echo '</td> ';  
echo '<td>'; echo $row2['email']; echo '</td> ';   
echo '</tr>'; }
}
}

Anonymous,