Mistři v programování na #hovnokod

PHP #1126

Nač poslat jeden DELETE, když ho tam můžeme poslat n-krát

$sql = "SELECT DISTINCT tablename FROM ".CACHETABLENAME;
$result = perform_query($sql, $dbLink);
while($row = fetch_array($result)) {
    if(array_search($row['tablename'], $tableArray) === FALSE) {
        $sql = "DELETE FROM ".CACHETABLENAME." WHERE tablename='".$row['tablename']."'";
        perform_query($sql, $dbLink);
    }
}

Jan Krajdl,